شهرستان کوثر

این شهرستان با وسعت ۱۲۴۵ کیلومترمربع و ۲۰ هزار نفر جمعیت با ارتفاع ۱۵۰۰ متر نسبت به سطح دریا در حد فاصل شهرهای اردبیل و خلخال در جنوب استان واقع شده و مرکز آن باغ شهر گیوی است، شهر گیوی در فاصله ۸۵ کیلومتری اردبیل قرار دارد و از دو بخش مجزای گیوی سفلی و گیوی علیا تشکیل شده است و دارای آب و هوای کوهستانی سرد در زمستان و خنک و مطبوع در سایر فصول سال است. کوه های باغرو و گیلداغ این شهرستان را احاطه کرده‌اند.

جاذبه‌های تاریخی:

اولین آثار و بقایای دست افزارهای بشر متعلق به اولدوان در استان اردبیل در کناره‌های رود قزل اوزن در فیروزآباد شهرستان کوثر شناسایی شده است. قلعه خشتی شهر تاریخی فیروزآباد، منبر مشکول مربوط به دوران سلجوقی، پل فیروز، کول تپه و قالا دوزی در گیوی علیا، دلیکلی داش، رستم داشی، مسجد قاجاری جان آغا، قیز کورپوسی، زینجر و پیر، کاروانسرای آرپاچایی و داش حامامی (حمام سنگی)